កេរដំណែលខ្មែរ​-KDNK: ខន​សឺត បុស្បា ប៉ាន់ បង្ហាញ​នូវ​សិល្បៈ​ចំនួន​៤​ជំនាន់​មាន​ការទទួលស្គាល់​ពី​អង្គការ​យូណេស្កូ​

កេរដំណែលខ្មែរ​-KDNK

February 25, 2011

Excerpt from Cambodian Express News website (CEN)

 

Leave a comment